Über uns

Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

1. Algemeen

 

Henkel Belgium N.V. en/of Henkel Nederland B.V., hierna Henkel, respecteert de privacy van elke persoon die een bezoek brengt aan onze website. We willen u bij deze informeren over het soort van gegevens die verzameld worden door Henkel en hoe ze gebruikt worden. Verder krijgt u ook informatie over de manier waarop u uw rechten als gegevenssubject kunt uitoefenen.

Wijzigingen aan deze Verklaring betreffende de bescherming van gegevens zullen op deze pagina gepubliceerd worden. Dit laat u toe om op ieder gegeven moment op de hoogte te blijven van het soort van gegevens dat we verzamelen en hoe we deze gegevens gebruiken.

Deze Verklaring betreffende de bescherming van gegevens geldt niet voor websites die toegankelijk zijn via hyperlinks op websites van Henkel.

 

 

2. Verzameling, gebruik en verwerking van persoonsgegevens

 

Naam van de verantwoordelijke entiteit: Henkel Belgium N.V. en/of Henkel Nederland B.V. 

Adres van de verantwoordelijke entiteit: Esplanade 1, 1020 Brussels, België of Brugwal 11, 3432 NZ Nieuwegein, Nederland.

 

Henkel gebruikt persoonsgegevens voornamelijk om deze website aan te bieden aan de gebruikers. Eventuele verdere verwerking van de gegevens gebeurt enkel op grond van andere wettelijke verplichtingen of toelatingen of indien de betreffende gebruiker aan Henkel toestemming heeft gegeven. Henkel bewaart en verwerkt gegevens speciaal voor de volgende doeleinden:

Wanneer gebruikers de website bezoeken, verzamelt en bewaart Henkel automatisch bepaalde gegevens. Het gaat hierbij om: het IP-adres of apparaat-ID toegekend aan het respectieve eindapparaat dat we nodig hebben voor het versturen van opgevraagde inhoud (in het bijzonder inhoud, teksten, foto’s en productinformatie en gegevensbestanden om te downloaden, enz.), de activiteit van gebruikers in de context van de website, het soort eindapparaat, het type browser dat gebruikt wordt en de datum en tijdstip van gebruik.

Henkel slaat deze informatie gedurende maximaal 7 dagen op met het oog op het opsporen en vervolgen van misbruik.

Henkel gebruikt deze informatie ook om verbeteringen aan te brengen aan de presentatie, kenmerken en functiemogelijkheden van de dienst, en voor algemeen administratieve taken.

Buiten deze doeleinden gaat Henkel onmiddellijk over tot het verwijderen of anoniem maken van de gebruikte gegevens, inclusief de IP-adressen, zodra ze niet langer noodzakelijk zijn voor de bovenvermelde doeleinden.

De verwerking en het gebruik van gegevens gebeuren op grond van de wettelijke bepalingen die deze activiteiten toelaten omdat (1) de verwerking noodzakelijk is voor het aanbieden van de website; of (2) Henkel een doorslaggevend rechtmatig belang heeft bij het zorgen voor en het versterken van de functionaliteit en foutloze werking van de website, en deze af te stemmen op de behoeften van de gebruikers.

 

3. Cookies, pixels, vingerafdrukken

 

 

4. Web Tracking

 

 

    a. Google Analytics

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een dienst voor web analytics geleverd door Google, Inc. (“Google”). Hiertoe wordt een cookie geïnstalleerd op uw computer.
De informatie die door de cookie wordt verzameld over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) zal overgedragen worden naar, en op opgeslagen worden door Google op servers in de Verenigde Staten. 


We hebben de IP-anonimisering geactiveerd, wat betekent dat Google de laatste byte van het IP-adres verkort/anoniem maakt voor lidstaten van de Europese Unie en voor andere partijen die zijn toegetreden tot de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar en afgekort door Google-servers in de VS.[1] 

Ten behoeve van de websiteprovider zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, en om verslagen op te stellen over activiteit op websites voor website-operatoren en om andere diensten te leveren betreffende activiteit op websites en internetgebruik aan de websiteprovider. 
Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens in het bezit van Google. Bezwaar tegen inzamelen van gegevens:

Naast het wijzigen van uw browserinstellingen, kunt u ook voorkomen dat Google gegevens (cookies en IP-adres) verzamelt door de browser plugin te downloaden en installeren via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

    

    b. Google DoubleClick

 

We gebruiken de Google DoubleClick functie op onze website om het gebruik van de website te evalueren en om het voor ons mogelijk te maken voor ons, voor Google en andere adverteerders die samenwerken met DoubleClick voor u gebruikersrelevantie advertenties te tonen. Hiertoe wordt een cookie geïnstalleerd op uw computer. Deze cookie verzamelt gegevens over de advertenties die getoond worden via uw browser en over de advertenties waarop u klikt. De gegevens die door de cookie verzameld worden over uw gebruik van websites worden naar een Google-server in de VS doorgestuurd en daar bewaard. Op grond van de verzamelde gegevens worden advertenties volgens uw interesse getoond in uw browser.

 

 

Bezwaar tegen inzamelen van gegevens:

Naast het wijzigen van uw browserinstellingen kunt u ook de DoubleClick cookie uitschakelen door middel van een plugin. De instellingen voor uitschakeling voor deze browser blijven behouden, ook als u alle cookies verwijdert. U kunt de browserplugin voor permanente uitschakeling inschakelen via https://support.google.com/ads/answer/7395996.

 

 

 

5. Commerce Connector

 

Op onze website maken we gebruik van de Buy Now Button. De Buy-Now-Button wordt geleverd en gecontroleerd door Commerce Connector. Gedetailleerde informatie over de functionaliteit en gegevensverwerking vindt u onder de volgende link: https://www.commerce-connector.com/web/en/privacy-policy/

 

 

6. Uw rechten als gegevenssubject / Data Protection Officer

 

U kunt op ieder gegeven moment gebruikmaken van uw recht op toegang tot uw gegevens. Daarnaast beschikt u, op voorwaarde dat aan de betreffende voorwaarden is voldaan, over de volgende rechten:

 

  • Recht van rectificatie
  • Recht op uitwisseling
  • Recht op beperking van de verwerking
  • Recht om een klacht in te dienen bij de respectievelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming
  • Recht op gegevensportabiliteit (vanaf 25 mei 2018)
  •  

Recht van bezwaar

In geval van verwerkingsactiviteiten van uw persoonsgegevens die worden uitgevoerd op grond van een rechtmatig belang van Henkel, beschikt u op ieder gegeven ogenblik over het recht van bezwaar tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Henkel zal die verwerking stopzetten tenzij Henkel belangrijke redenen kan aantonen voor de verwerking die bescherming rechtvaardigen die belangrijker is dan uw belangen, rechten en vrijheden of indien de verwerking dient om een rechtsvordering in te dienen, uit te voeren, of om tegen een rechtsvordering te verdedigen.

 

In deze gevallen, of indien u eventuele andere vragen of wensen heeft in verband met uw persoonsgegevens, neem dan via e-mail of per brief contact op met de Data Protection Delegate Dhr. Jan Sturtewagen, Henkel Belgium N.V., Esplanade 1, 1020 Brussels, België (E-mail: jan.sturtewagen@henkel.com).